(10.06.2024)

Ogłoszenie w sprawie odcinków opłat za 2024 rok - Sektor 1.

Szanowni działkowcy. Odcinki opłat za 2024 rok dla działkowców z sektora nr 1 można odbierać w świetlicy ogrodowej w następujących terminach:
 • 12.06.2024 (środa) - w godzinach 15.00 - 16.00
 • 14.06.2024 (piątek) - w godzinach 10.00 - 11.00
Można również uzyskać informację mailowo przez naszą stronę internetową - szczegóły w ogłoszeniu w zakłądce "OPŁĄTY" (OPŁATY ZA DZIAŁKI ZA 2024 ROK).

Zarząd ROD "Gwarek"

(10.06.2024)

Plombowanie wodomierzy w sektorze nr 1 - ostateczny termin.

Szanowni działkowcy, w dniu 11.06.2024 (wtorek) od godz. 15:00  odbędzie się plombowanie wodomierzy w sektorze nr 1.

(27.05.2024)

Plombowanie wodomierzy w sektorze nr 2.

Szanowni działkowcy, w ndniach 03 - 04.06.2024 (poniedziałek-wtorek) odbędzie się plombowanie wodomierzy w sektorze nr 2 w godz. 9.00 - 11.00 oraz 16.00 - 18.00.
 

Telefon do  p. Mieczysława : 608 842 241


(27.05.2024)

Plombowanie wodomierzy w sektorze nr 1.

Szanowni działkowcy, w następujących terminach odbędzie się plombowanie wodomierzy w sektorze nr 1:
Dnia 05.06.2024
 • Działki nr 1-70 w godz. 9.00 - 11.00
 • Działki nr 71-150 w godz. 15.00 - 17.00
Dnia 06.06.2024
 • Działki nr 71-150 w godz. 9.00 - 11.00
 • Działki nr 1-70 w godz. 15.00 - 17.00

  Telefon do  p. Mieczysława : 608 842 241

(03.05.2024)

Odczyt wodomierzy do obliczenia zużycia wody za 2023 rok.

Szanowni działkowcy, po uchwaleniu stawek opłat na Walnym Zebraniu Działkowców (WZD), kończy się proces naliczania opłat.

W dalszym ciągu u wielu działkowców nie udało się dokonać spisu stanu licznika, przez co grożą im duże opłaty za wodę w 2024 roku.
[czytaj więcej]

(12.04.2024)

Odkręcenie wody w sektorze nr 1.

W dniu 20.04.2024 r. o godzinie 09:00
zostanie przeprowadzona próba odkręcenia wody w sektorze nr 1. Jeżeli nie będzie awarii, woda pozostanie odkręcona na cały sezon.
Proszę zamontować wodomierze i zawory oraz sprawdzić przyłącza. Zawory proszę pozostawić zamknięte.
Proszę aby w momencie puszczenia wody był ktoś, kto sprawdzi czy nie ma wycieków z instalacji wodnej na działce.
 
Zarząd ROD

(11.04.2024)

Odkręcenie wody w sektorze nr 5.

W dniu 20.04.2024 r. o godzinie 11:00
zostanie przeprowadzona próba odkręcenia wody w sektorze nr 5. Jeżeli nie będzie awarii, woda pozostanie odkręcona na cały sezon.
Proszę zamontować wodomierze i zawory oraz sprawdzić przyłącza. Zawory proszę pozostawić zamknięte.
Proszę aby w momencie puszczenia wody był ktoś, kto sprawdzi czy nie ma wycieków z instalacji wodnej na działce.
 
Zarząd ROD

(06.04.2024)

Odkręcenie wody w sektorze nr 3.

W dniu 13.04.2024 r. o godzinie 12:00
zostanie przeprowadzona próba odkręcenia wody w sektorze nr 3. Jeżeli nie będzie awarii, woda pozostanie odkręcona na cały sezon.
Proszę zamontować wodomierze i zawory oraz sprawdzić przyłącza. Zawory proszę pozostawić zamknięte.
Proszę aby w momencie puszczenia wody był ktoś, kto sprawdzi czy nie ma wycieków z instalacji wodnej na działce.
 
Gospodarz Sektora nr 3

(02.03.2024)

Walne zebranie działkowców ROD "GWAREK"

Zarząd ROD „GWAREK” w Bolesławcu zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2024 r.
Miejsce zebrania: Sala Konferencyjna BOK-MCC (Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1C, 59-700 Bolesławiec).
Początek obrad: w I terminie godz. 10:00 w II terminie godz.10:30 *
 
W czasie zebrania będą przeprowadzone wybory nowych organów ROD (zarząd ROD, komisja rewizyjna, delegat) oraz będą podejmowane ważne uchwały decydujące m.in. o wysokości opłat oraz sprawach organizacyjnych ogrodu.
 
 * Zgodnie z §62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.
 
 • Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.
 • Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.
Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu dnia 16.04.2024 w godz.14-16 w Świetlicy ROD GWAREK przy ul. Piastów.


Zarząd ROD "GWAREK"

(19.11.2023)

Odczyt wodomierzy w sektorze nr 5.

W dniu 25.11.2023 r. od godz. 10:00 zostanie przeprowadzony odczyt wodomierzy w sektorze nr 5.
 
 Proszę o obecność na działkach.
Kontakt w sprawie odczytu wodomierzy: tel. 602804556
 
Zarząd ROD GWAREK

(19.11.2023)

Odczyt wodomierzy w sektorach nr 2 i 6.

W dniu 25.11.2023 r. zostanie przeprowadzony odczyt wodomierzy w sektorach 2 i 6:
- sektor nr 6 od godz. 11:00
- sektor nr 2 od godz. 15:00
 
 Proszę o obecność na działkach.
 
Zarząd ROD GWAREK

(30.10.2023)

Zakręcenie wody w sektorze nr 1 a następnie odczyt wodomierzy.

W dniu 02.11.2023 r.  zostanie zakręcowa woda w sektorze nr 1.
Następnie w dniu 03.11.23 r. (piątek) zostanie orzeprowadzony odczyt wodomierzy w sektorze nr 1:
- działki od nr 1 do 90 od godz. 10:00,
- działki od nr 91 do 150 od godz. 13:00.
Drugi termin odczytu: 30.10.23 r. (poniedziałek) od godz. 10:00.
 
Odczyt w drugim terminie 04.11.2023 (sobota) od godz. 10.00
Odczyt w trzecim terminie 08.11.2023 (środa) od godz. 13.00

(20.10.2023)

Zakręcenie wody w sektorze nr 3 a następnie odczyt wodomierzy.

W dniu 25.10.2023 r. zostanie zakręcowa woda w sektorze nr 3.
Następnie w dniu 28.10.23 r. (sobota) zostanie orzeprowadzony odczyt wodomierzy w sektorze nr 3:
- działki od nr 1 do 80 od godz. 10:00,
- działki od nr 81 do 164 od godz. 13:00.
Drugi termin odczytu: 30.10.23 r. (poniedziałek) od godz. 10:00.

(09.06.2023)

Opłaty za działki 2023 rok.

Szanowni działkowcy. Odcinki opłat za działki za 2023 rok będą wydawane w świetlicy (sektor nr 1)  w dniach:
 • 12.06.2022 r. (poniedziałek) - godz. 11:00-12:00 oraz 16:30-17:30

 

Również istnieje możliwość otrzymania informacji o opłątach drogą elektroniczną (czytaj dalej..)

Zarząd ROD

(26.05.2023)

Ostatnie plombowanie wodomierzy w sektorze nr 5.

Szanowni działkowcy, w dniu 29.05.2023 r. (poniedziałek) w godzinach 10:00-11:00 oraz 17:00 -18:00 na sektorze nr 5 odbędzie się ostatnie plombowanie liczników wody.
Kontakt w sprawie plombowania: Pan Mieczysław - tel. 608 842 241.

(20.05.2023)

Przypominamy - KATEGORYCZNY ZAKAZ WYRZUCANIA ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH.

Szanowni działkowcy, wszystkim nam doskwierają wysokie opłaty za wywóz odpadów. Dlatego Walne Zebranie Działkowców zdecydowało, że od tego roku nie będziemy gromadzić odpadów biodegradowalnych, a każdy działkowiec ma we własnym zakresie zagospodarować odpady biodegradowalne na swojej działce.

Proszę nie być obojętnym na osoby, które nielegalnie podrzucają odpady. Po pierwsze nie mają szacunku dla innych, a po drugie obciążają nas wszystkich kosztami wywozu tych odpadów!!!
 
W tym roku bardzo dużo płacimy za odpady, ale tylko od nas wszystich zależy ile tych pieniędzy zostanie na koniec roku. Wtedy te pieniądze przejdą na obniżenie opłat w przyszłym roku.

(18.05.2023)

Plombowanie wodomierzy w sektorze nr 5.

Szanowni działkowcy, w dniach 22-23.05.2023 r. (poniedziałek i wtorek) w godzinach 10:00-12:00 oraz 16:00 -18:00 na sektorze nr 5 odbędzie się  plombowanie liczników wody.
Kontakt w sprawie plombowania: Pan Mieczysław - tel. 608 842 241.

(17.05.2023)

Plombowanie wodomierzy w sektorze nr 1.

Szanowni działkowcy, w poniedziałek tj. 22.05.2023 r. od godziny 16:30 na sektorze nr 1 odbędzie się ostateczne plombowanie liczników.

(15.05.2023)

Plombowanie wodomierzy w sektorze nr 6.

Szanowni działkowcy, gospodarz sektora nr 6 będzie plombował liczniki w najbliższą sobote tj. 20.05.2023 r. od godziny 10:00.
Więcej informacj na ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w sektorze nr 6.

(03.05.2023)

Odczyt wodomierzy do obliczenia zużycia wody za 2022 rok.

Szanowni działkowcy, po uchwaleniu stawek opłat na Walnym Zebraniu Działkowców (WZD), kończy się proces naliczania opłat.

W dalszym ciągu u wielu działkowców nie udało się dokonać spisu stanu licznika, przez co grożą im duże opłaty za wodę.
[czytaj więcej]

(03.05.2023)

KONIEC Z WYRZUCANIEM ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH.

W dniu 29 kwietnia 2023 r. Walne Zebranie Działkowców ROD „GWAREK”, idąc za przykładem innych ogrodów, podjęło bardzo ważną decyzję o zaprzestaniu gromadzenia i wywozu odpadów biodegradowalnych.
 
Obecnie obowiązuje zakaz wyrzucania odpadów biodegradowalnych na terenie ogrodów działkowych pod groźbą kary... [czytaj więcej] 

(02.05.2023)

Ważne informacje z Walnego Zebrania Działkowców z dnia 29 kwietnia 2023 roku.

W dniu 29 kwietnia 2023 r. o godz. 10.30 w sali BOK MCC w Bolesławcu odbyło się Walne Zebranie Działkowców ROD „GWAREK”, na którym przede wszystkim:
 
 1. Przedstawiono i zatwierdzono sprawozdanie z działalności Zarządu ROD za 2022 r.
 2. Przedstawiono i zatwierdzono sprawozdanie finansowe ROD za 2022 r.
 3. Przedstawiono i zatwierdzono sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2022 r.
 4. Przeprowadzono kooptację do organów ROD oraz przeprowadzono wybory uzupełniające do Zarządu ROD.
 5. Przedstawiono i zatwierdzono plan pracy na 2023 r.
 6. Przedstawiono i zatwierdzono preliminarz finansowy na 2023 r.
 7. Uchwalono wysokości opłat oraz termin ich wnoszenia w 2023 r.
Oto najważniejsze zmiany w stosunku do lat poprzednich [czytaj więcej]

(24.04.2023)

Odkręcenie wody w sektorze nr 1

W dniu 28.04.2023 r. od godz. 14:30 zostanie przeprowadzone próbne puszczenie wody w sektorze nr 1. Proszę o zabezpieczenie swoich przyłączy. Plombowanie....[czytaj więcej]

(12.04.2023)

Walne zebranie działkowców ROD "GWAREK"

Zarząd ROD „GWAREK” w Bolesławcu zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
które odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2023 r. (czytaj dalej w ogłoszeniach zarzadu..)

(01.02.2023)

Wzrosło "wpisowe"

Opłata ogrodowa dla nowych działkowców, określona przez Okręgowy Zarząd PZD, wynikająca z § 147 ust 1 pkt 2 Statutu PZD (dawniej wpisowe) z dniem 01.01.2023 r. wzrosła do wysokości 300 zł.
Opłata przeznaczona jest na Fundusz Oświatowy, w tym pokrycie kosztu zaopatrzenia nowego działkowca w 12 kolejnych numerów miesięcznika „działkowiec".

Zarząd ROD "Gwarek"

(03.01.2023)

Odszedł Szczepan Zieliński

Z głębokim żalem informujemy, że dnia 28 grudnia zmarł Szczepan Zieliński, wieloletni członek Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych "GWAREK" w Bolesławcu a także były Gospodarz w sektorze nr 4 ogrodów.
 
Składamy wyrazy najszczerszego współczucia i żalu całej Rodzinie oraz Bliskim.
 
Szczepan Zieliński na zawsze pozostanie w naszych sercach.

 

Zarząd ROD "GWAREK"

(09.11.2022)

Odczyt wodomierzy w sektorze nr 3.

ODCZYT WODOMIERZY
12.11.  - PIĄTEK godz.: 10.00–13.00; 15.00 -16.30     - działki    1 - 89
14.11   - PONIEDZ.      godz. 10.00– 13.00; 15.00 – 16.30   - działki    90 – 164  

Dodatkowe terminy :  15,17,19.11   godz.10.00-11.30
 
⁎⁎⁎ODCZYT MOŻNA PRZESŁAĆ SMSEM NA NR 723172691     (Prezes) W FORMACIE:  NAZWISKO/NR DZIAŁKI/SEKTOR/STAN LICZNIKA; ZE ZDJĘCIEM WODOMIERZA (numer) i DATĄ LEGALIZACJI (mms, WhatsApp,Messenger)⁎⁎⁎

 Proszę o obecność na działkach !!!

(30.10.2022)

Dodatkowy odczyt wodomierzy w sektorze nr 1.

W dniu 04.11.2022 r. (piątek) od godziny 16:30 w sektorze nr 1 zostanie przeprowadzony dodatkowy odczyt wodomierzy. Działkowcy, u których nie dokonano jeszcze odczytu proszeni są o udostępnienie wodomierzy w powyższym terminie.

(25.10.2022)

Ostateczny odczyt wodomierzy w sektorze nr 6.

W dniu 03.11.2022 r. (czwartek) godzinach od 11:00 do 13:00 oraz od 16:00 do 17:00 w sektorze nr 6 zostanie przeprowadzony ostateczny odczyt wodomierzy. Działkowcy, u których nie dokonano jeszcze odczytu proszeni są o udostępnienie wodomierzy w powyższym terminie.

(25.10.2022)

Ostateczny odczyt wodomierzy w sektorze nr 5.

W dniu 03.11.2022 r. (czwartek) godzinach od 09:00 do 11:00 oraz od 15:00 do 16:00 w sektorze nr 5 zostanie przeprowadzony ostateczny odczyt wodomierzy. Działkowcy, u których nie dokonano jeszcze odczytu proszeni są o udostępnienie wodomierzy w powyższym terminie.

(21.10.2022)

Zakręcenie wody w sektorze nr 1 a następnie odczyt wodomierzy.

W dniu 28.10.2022 r. zostanie zakręcowa woda w sektorze nr 1. A następnie w dniach 28 i 29.10.22 r. (piątek, sobota) zostanie orzeprowadzony odczyt wodomierzy w sektorze nr 1.

(21.10.2022)

Zakręcenie wody i następnie odczyt wodomierzy.

Szanowni Działkowcy, nieuchronnie zbliża się okrez zimowy. Dlatego na poszczególnych sektorach, pod koniec tego miesiąca zostanie zakręcona woda, a następnie komisje przystąpią do odczytów wodomierzy.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, kiedy i w którym sektorze będzie zakręcona woda i odczytywane liczniki proszę śledzić ogłoszenia w sektorach (oraz na tej stronie w OGŁOSZENIA/OGŁOSZENIA NA SEKTORY W ROD).
 
Odczyty wodomierzy są w celu:
- obliczenia faktycznego zużycia wody w danej działce;
- sprawdzenia stanu technicznego wodomierza i przyłącza wody;
- sprawdzenia ważności legalizacji wodomierza oraz jego oplombowania.
 
WAŻNE:
Zdemontowanie licznika może się odbyć dopiero po dokonaniu odczytu wodomierza przez komisję.
 
Członek Zarządu ROD GWAREK
Mirosław Friedek

(17.08.2022)

DZIAŁKOWCY - spotkajmy się na MIEJSKIM DNIU DZIAŁKOWCA

organizowanym  i sponsorowanym po raz pierwszy przez Gminę Miejską Bolesławiec

Kiedy?  W SOBOTĘ 10 września 2022 od godz. 14.00

Gdzie?  W PARKU im. Harcmistrza Huberta Bonina

Co będzie?  Jedzenie, napoje, konkursy z nagrodami, śpiewanie, może tańce oraz inne atrakcje.

Co zrobić? PRZYJDŹ I ZABIERZ ZE SOBĄ HUMOR!!!

Jednym ze stanowisk imprezy będzie możliwość zaprezentowania zdolności artystycznych działkowców – wszak nie samym chlebem człowiek żyje – ktoś robi piękną biżuterię, maluje, rzeźbi, inny wyplata kosze, podstawki, dzierga, haftuje, artystycznie majsterkuje, sporządza przetwory czy nalewki itp.

POKAŻMY TO! DLACZEGO NIE?

Działkowcy to nie tylko rośliny, każdemu „coś w duszy gra”.

Podziel się z nami swoją pasją, pokaż swoje cudeńka, pochwal się swoimi przetworami....

Kontakt z osobą zajmującą się rękodziełami i wyrobami działkowców, której można przekazać swoje dzieła do eskpozycji: 661 128 310

Gorąco zachęcam

Prezes ROD „GWAREK” Maciej Szmydt

(17.08.2022)

28. BOLESŁAWIECKIE ŚWIĘTO CERAMIKI

WEŹ UDZIAŁ W PARADZIE CERAMICZNEJ
w reprezentacji Polskiego Związku Działkowców
-    bolesławieckich Rodzinnych Ogrodów Działkowych- „GWAREK” też musi być!

Parada startuje w piątek 19.08.2022 o godz.16.30
zbieramy się pod flagą PZD pod bankiem Santander ul. Bankowa od godz.16.00

Gorąco zachęcam

Prezes ROD „GWAREK” Maciej Szmydt

(28.07.2022)

Panu Danielowi Zięba oraz Jego Rodzinie
najserdeczniejsze wyrazy współczucia
w trudnych chwilach z powodu śmierci MAMY.

 

Zarząd ROD "GWAREK"

(02.07.2022)

Okresowy przegląd działek.

Szanowni Działkowcy. Od poniedziałku (04.07.2022r.) Zarząd ROD "GWAREK" przeprowadzi okresowy przegląd działek w ogrodach działowych "GWAREK".
Przegląd ma na celu sprawdzenie aktualnego stanu utrzymania działek oraz przestrzegania "Regulaminu ROD".
 

Zarząd ROD

(16.06.2022)

Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022 - Moduł II

Gmina Miejska Bolesławiec wychodząc naprzeciw potrzebom seniorów pozyskała środki w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – Moduł II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania
 
Jeśli jesteś mieszkańcem Bolesławca w wieku 65 lat i więcej i masz problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, a w dodatku mieszkasz sam lub mieszkający z Tobą bliscy nie są w stanie zapewnić Ci wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu to jest to program dla Ciebie. (Czytaj więcej...)

(14.06.2022)

Opłaty za działki 2022 rok - Sektor nr 1.

Szanowni działkowcy. Odcinki opłat za działki za 2022 rok będą wydawane dla sektora nr 1 ROD "GWAREK"
u gospodarza (działka nr 70 sektor nr 1)  w dniu:
 • 17.06.2022 r. (piątek) - od godz. 16:30

Również istnieje możliwość otrzymania informacji o opłątach drogą elektroniczną (czytaj dalej..)

Zarząd ROD

(29.05.2022)

Opłaty za działki 2022 rok - Sektor nr 3.

Szanowni działkowcy. Odcinki opłat za działki za 2022 rok będą wydawane dla sektora nr 3 ROD "GWAREK"
w świetlicy (sektor nr 1)  w dniach:
 • 31.05.2022 r. (wtorek) - godz. 10:00-12:00 oraz 15:00-18:00
 • 01.06.2022 r. (środa) - godz. 10:00-12:00 oraz 15:00-18:00

Również istnieje możliwość otrzymania informacji o opłątach drogą elektroniczną (czytaj dalej..)

Zarząd ROD

(28.05.2022)

Opłaty za działki 2022 rok - Sektor nr 6.

Szanowni działkowcy. Odcinki opłat za działki za 2022 rok będą wydawane dla sektora nr 6 ROD "GWAREK" na działce nr 77 (Sektor nr 6) - P. Czesia, w dniach:
 • 28.05.2022 r. (sobota) - godz. 12:00-14:00 oraz 16:00-18:00
 • 30.05.2022 r. (poniedziałek) - godz. 16:00-18:00

Również istnieje możliwość otrzymania informacji o opłątach drogą elektroniczną (czytaj dalej..)

Zarząd ROD

(25.05.2022)

Panu Edwardowi Czerna oraz Jego Rodzinie
najserdeczniejsze wyrazy współczucia,
wsparcia i otuchy w trudnych chwilach
z powodu śmierci MAMY.

 

Zarząd ROD "GWAREK"

(25.05.2022)

W związku z licznymi napływającymi informacjami nt. popełniania przestępstw na seniorach, aby przestrzec przed procederami przestępców oraz edukować osoby starsze bolesławieccy policjanci chcą zapobiegać takim sytuacjom. Dlatego powstał apel nagrany na kanale youtube oraz w formie do przeczytania.
W linku poniżej znajduje się komunikat oraz nagrany apel do seniorów: https://boleslawiec.policja.gov.pl/dbl/aktualnosci/bieza/67841,POLICJA-OSTRZEGA-Nie-wpuszczaj-obcych-do-domu-Nie-dawaj-obcym-pieniedzy.html.

 

(23.05.2022)

Plombowanie i kontrola wodomierzy w sektorze nr 5.

Plombowanie i kontrola wodomierzy w sektorze nr 5 zostanie przeprowadzone w następujących terminach:

25.05.2022 r. (środa);  26.05.2022 r. (czwartek); 27.05.2022 r. (piątek) w godzinach od 10:00 do 13:00 oraz od 15:00 do 18:00.

Obecność obowiązkowa!!!

Gospodarz Sektora nr 5: Łukasz Greszczyszyn tel.733 375 468.

 

(23.05.2022)

Plombowanie i kontrola wodomierzy w sektorze nr 3.

Plombowanie i kontrola wodomierzy w sektorze nr 3 zostanie przeprowadzone w następujący sposób:
 • działki 1-84 w terminie 26.05.2022 r. (czwartek) w godzinach od 9:00 do 12:00 oraz od 15:00 do 17:00,
 • działki 85-164 w terminie 27.05.2022 r.  (piątek) w godzinach od 10:00 do 12:00 oraz od 16:00 do 18:00.

Sprawdzenie i plombowanie przeeprowadzi P. Mieczysław, tel. 608 842 241.

Obecność obowiązkowa!!!

(21.05.2022)

Opłaty za działki 2022 rok.

 Szanowni działkowcy. Opłaty za działki za 2022 rok zostały już obliczone i systematycznie trwa akcja przekazywania Wam informacji o wysokości opłat. W tej sprawie proszę śledzić ogłoszenia na swoich sektorach. Niemniej jednak istnieje możliwość.. [Czytaj dalej..]

(21.05.2022)

Plombowanie i kontrola wodomierzy w sektorze nr 1.

Plombowanie i kontrola wodomierzy w sektorze nr 1 zostanie przeprowadzone w dniu 23.05.2022 (poniedziałek) od godz. 16:30.

Jest to już ostatni termin pombowania wodomierzy w sektorze nr 1.

Gospodarz Sektora n 1 tel. 733-327-558

(14.05.2022)

Plombowanie i kontrola wodomierzy w sektorze nr 6.

Plombowanie i kontrola wodomierzy w sektorze nr 6 zostanie przeprowadzone w następujących terminach:
 • 19.05.2022 r. w godzinach od 9:00 do 12:00 oraz od 15:00 do 17:00,
 • 20.05.2022 r.  w godzinach od 10:00 do 12:00 oraz od 16:00 do 18:00.

Sprawdzenie i plombowanie przeeprowadzi P. Mieczysław, tel. 608 842 241.

Prosimy o rzetelne podejście do sprawy, ze względu na fakt, iż wielu działkowców z sektora nr 6 na jesieni 2021 roku nie znalazło czasu aby udostępnić swoje wodomierze do przeglądu.

(08.05.2022)

Odkręcenie wody w sektorach nr 5 i nr 6 nie powiodło się.

Próbne puszczenie wody w sektorach nr 5 i nr 6 odbyło się 07.05.2022 (sobota) o godz. 16:00.
Na sektorze nr 5 stwierdzono dwa duże wycieki wody, i główny zawór ponownie zamknięto do usunięcia awarii.
Na sektorze nr 6 początkowo wszystko poszło dobrze i zawór główny miał pozostać otwarty. Lecz po otzrymaniu informacji od działkowca z tego sektora o dużym wycieku na jego działce ostatecznie ok. godz. 18:00 zamknięto zawór.
Następne próby odkręcenia wody po otrzymaniu informacji od działkowców o usunięciu awarii - planowane 14 maja - sobota.
Bardziej szczegółowe informacje zostaną podane w kolejnym ogłoszeniu.
 

(03.05.2022)

Ważne informacje z Walnego Zebrania Działkowców z dnia 23 kwietnia 2022 roku.

W dniu 23 kwietnia 2022 r. o godz. 10.30 w sali BOK MCC w Bolesławcu odbyło się Walne Zebranie Działkowców ROD „GWAREK”, na którym przede wszystkim:
 
 1. Przedstawiono i zatwierdzono sprawozdanie z działalności Zarządu ROD za 2021 r.
 2. Przedstawiono i zatwierdzono sprawozdanie finansowe ROD za 2021 r.
 3. Przedstawiono i zatwierdzono sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2021 r.
 4. Przedstawiono i zatwierdzono plan pracy na 2022 r.
 5. Przedstawiono i zatwierdzono preliminarz finansowy na 2022 r.
 6. Uchwalono wysokości opłat oraz termin ich wnoszenia w 2022 r.
Oto najważniejsze zmiany w stosunku do lat poprzednich [czytaj więcej]

(28.04.2022)

Odkręcenie wody w sektorach nr 5 i nr 6

Próbne puszczenie wody w sektorach nr 5 i nr 6 planowane jest na 06.05.2022 (piątek) i 07.05.2022 (sobota) od godz. 16:00. Proszę zamontować wodomierze i zawory oraz sprawdzić przyłącza. Zawory pozostawić zaknięte.
Bardziej szczegółowe informacje zostaną podane w kolejnym ogłoszeniu.
 

(28.04.2022)

Odkręcenie wody w sektorze nr 3

W dniu 30.04.2022 r. o godz. 12:00 zostanie przeprowadzone próbne puszczenie wody w sektorze nr 3.

(28.04.2022)

Odkręcenie wody w sektorze nr 2

W dniu 29.04.2022 r. zostanie przeprowadzone próbne puszczenie wody w sektorze nr 2.

(26.04.2022)

Odkręcenie wody w sektorze nr 1

W dniu 30.04.2022 r.o godz. 9:00 zostanie przeprowadzone próbne puszczenie wody w sektorze nr 1.

(27.03.2022)

Obowiązek zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Od 1 lipca 2021 r. właściciele budynków muszą składać deklaracje ws. urządzeń będących źródłem ciepła lub służących spalaniu paliw. Przypominamy - altana działkowa, co do zasady, jest budynkiem.
Uwaga! Zaniechanie złożenia deklaracji grozi grzywną. Dlatego sprawę warto trak­tować z należytą uwagą. (Czytaj dalej w ogłoszeniach zarządu..)

(27.03.2022)

Walne zebranie działkowców ROD "GWAREK"

Zarząd ROD „GWAREK” w Bolesławcu zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
które odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2022 r. (czytaj dalej w ogłoszeniach zarzadu..)

(27.03.2022)

PRZYPOMINAMY O WAŻNOŚCI LEGALIZACJI WODOMIERZY z 2016 i starsze.

Zarząd ROD "GWAREK" przypomina działkowcom o konieczności do końca kwietnia wymiany lub ponownej legalizacji wodomierzy, którym skończył się okres ważności legalizacji. (Czytaj dalej w ogłoszeniach zarządu..)

(20.10.2021)

Zakręcenie wody i następnie odczyt wodomierzy.

Szanowni Działkowcy, nieuchronnie zbliża się okrez zimowy. Dlatego na poszczególnych sektorach zostaje zakręcona woda oraz komisje przystępują do odczytów wodomierzy.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, kiedy i w którym sektorze będzie zakręcona woda i odczytywane liczniki proszę śledzić ogłoszenia w sektorach (oraz na tej stronie w OGŁOSZENIA/OGŁOSZENIA NA SEKTORY W ROD).
 
WAŻNE: Zdemontowanie licznika może się odbyć dopiero po dokonaniu odczytu wodomierza przez komisję.
 
Członek Zarządu ROD GWAREK
Mirosław Friedek

(22.08.2021)

Walne zebranie działkowców ROD "GWAREK"

Zarząd ROD „GWAREK” w Bolesławcu zaprasza na WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
które odbędzie się w dniu 4 września 2021 r. w Amfiteatrze w Parku im. Harcmistrza Huberta Bonina przy ul. Tyrankiewiczów (potocznie „Park Waryńskiego”)
Początek obrad: w I terminie godz. 10:00 w II terminie godz.10:30 *

 * Zgodnie z §62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.
 
 • Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.
 • Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Zarząd ROD "GWAREK"

(10.08.2021)

Utylizacja niebezpiecznego azbestu


Szanowni Działkowcy, 

W związku z kontynuacją akcji utylizacji AZBESTU zaplanowaną na przełom września i października br., prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Miasta do Pani Małgorzaty Rychert (tel. kont.75 645 65 04) z informacją o ilości płyt azbestowych i lokalizacji (sektor, nr działki). Azbest zostanie odebrany przez wyspecjalizowaną firmę.
Pamiętajmy, że usuwając azbest z naszego otoczenia dbamy o zdrowie swoje i swoich bliskich.
Zarząd ROD "GWAREK"

(08.07.2021)

Działkowcy-Bałaganiarze

Szanowni działkowcy! Już dość z nieustannym sprzątaniem po działkowcach-bałaganiarzach!

Większość z nas dba o porządek i estetykę w naszych ogrodach. Niestety są działkowcy-bałaganiarze, którzy swoimi czynami pokazują jak bardzo nie szanują innych działkowców a w szczególności zarządu ogrodów.
Dlatego od dzisiaj będziemy tutaj zamieszczać informację o działkowcach, którzy dopuszczają się rażącego naruszania zasad wyrzucania odpadów. (czytaj dalej..)
 
Zarząd ROD "GWAREK"

(27.06.2021)

Ogłoszenie w sprawie odcinków opłat za 2021 rok.

Szanowni działkowcy. Odcinki opłat za 2021 rok można odbierać w świetlicy ogrodowej codzienni w godzinach 18.00 - 20.00 w dniach 25.06 do 30.06.2021.
Gorąco zachęcamy do odbioru informacji o opłatach.
Ponadto informujemy, że istnieje możliwość zapoznania się o wysokości opłat drogą mailową - ogłoszenie poniżej (patrz ogłoszenie: OPŁATY ZA DZIAŁKI ZA 2021 ROK).
 
Zarząd ROD "GWAREK"

(31.05.2021)

Dyżur w świetlicy w sprawie opłat za działki w sektorach nr 1 i 3.

W dniach 1 i 2 czerwca ( wtorek i środa) w godzinach od 16:00 do 18:00 w świetlicy ROD "GWAREK" dyżurować będzie Pan Daniel Zięba w celu wydawania kwitków opłat za dzałki w sektorach nr 1 i 3.
Gorąco zachęcamy do odbioru informacji o opłatach.
Ponadto informujemy, że istnieje możliwość zapoznania się o wysokości opłat drogą mailową - ogłoszenie poniżej.
 
Administaror strony
Członek Zarządu ROD "GWAREK"
Mirosłąw FRIEDEK

(30.05.2021)

Opłaty za działki 2021 rok.

 Szanowni działkowcy. Opłaty za działki za 2021 rok zostały już obliczone i systematycznie trwa akcja przekazywania Wam informacji o wysokości opłat. W tej sprawie proszę śledzić ogłoszenia na swoich sektorach. Niemniej jednak istnieje możliwość.. [Czytaj dalej..]

(18.05.2021)

"PREZES KIEDY POSPRZĄTASZ ŚMIECI ?"

Drodzy Działkowcy, (a może powinno być BAŁAGANIARZE?). Oczywiście nie wszyscy. W imieniu Zarządu naszego Ogrodu kieruję do Was informacje nt. odpadów i ich wywozu. (Czytaj więcej..)

(04.05.2021)

Odszedł Stanisław Andrusieczko

Z głębokim żalem informujemy, że dnia 1 maja zmarł Stanisław Andrusieczko, były Radny Rady Miasta Bolesławiec, Członek Zarządu Miasta w latach 1994 – 1998 oraz 1998 – 2002. Odznaczony tytułem Zasłużony dla Miasta Bolesławiec. Dla wspólnoty działkowców przede wszystkim wieloletni Prezes Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych "GWAREK" w Bolesławcu.
 
Z ogromną przykrością i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Stanisława Andrusieczko. Składamy wyrazy najszczerszego współczucia i żalu całej Rodzinie oraz Bliskim.
 
Stanisław Andrusieczko na zawsze pozostanie w naszych sercach.

 

Zarząd ROD "GWAREK"

(03.05.2021)

OGŁOSZENIE W SPRAWIE WODY

W dniu 08.05.2021 r. od godziny 10:00 zostanie próbnie odkręcona woda w sektorach 5 oraz 6. Jeżeli nie będzie stwierdzonych żadnych awarii, woda pozostanie odkręcona na cały sezon.

Dla sprawnego przeprowadzenia puszczenia wody i przeglądu instalacji wodnej, proszę działkowców o dostosowanie się do następujących zaleceń:
 1. Zamontować wodomierze oraz zawory jeśli były zdemontowane na zimę.
 2. Kategorycznie nie pozostawiać otwartych zaworów w czasie nieobecności na działce.

W dniu puszczenia wody proszę sprawdzić instalację wodną na działce czy nie ma wycieków. W razie stwierdzonych awarii proszę niezwłocznie poinformować zarząd ROD.

Prezes Zarządu ROD "GWAREK"

Maciej SZMYDT

(03.05.2021)

OGŁOSZENIE W SPRAWIE WODY

W dniu 01.05.2021 r. została próbnie odkręcona woda w sektorach 2 i 3. Jeżeli nie będzie stwierdzonych żadnych awarii, woda pozostanie odkręcona na cały sezon.
Proszę sprawdzić instalację wodną na działce czy nie ma wycieków. W razie stwierdzonych awarii proszę niezwłocznie poinformować zarząd ROD


Prezes Zarządu ROD "GWAREK"

Maciej SZMYDT

(28.04.2021)

Odkręcenie wody w sektorze nr 1

W dniu 01.05.2021 r. zostanie przeprowadzone próbne puszczenie wody w sektorze nr 1.

(22.03.2021)

TYMCZASOWE REGULACJE W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI BIODEGRADOWALNYMI (BIO)

Odpady komunalne z ROD GWAREK zaczną być odbierane dopiero w kwietniu, kiedy zacznie obowiązywać nowa umowa na odbiór odpadów komunalnych. Dotychczasowa wygasła z końcem listopada 2020 r. ....

(22.03.2021)

SPRAWA ODPADÓW W 2021 ROKU

Szanowni Działkowcy! Wszyscy z niepokojem obserwujemy wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, które w konsekwencji ponosimy my działkowcy. Wraz ze wzrostem kosztów stopniowo zaostrzają się zasady składowania i odbierania odpadów....

(01.03.2021)

OSTATNI TERMIN OPŁAT ZA DZIAŁKI W 2020 ROKU

Szanowni Działkowcy! Zarząd ROD "GWAREK" postanowił przedłużyć termin wnoszenia opłat do 12.03.2021. Po tym terminie będą wysyłąne wezwania do zapłaty.

(15.02.2021)

PROSIMY O ZGŁASZANIE KRADZIEŻY W OGRODACH W OSTATNIM PÓŁROCZU

Zarząd ROD "GWAREK" w Bolesławcu zwraca się z prośbą o przekazywanie innformacji związanych kradzieżami lub ich próbami jakie miały miejsce w ostatnim półroczu na terenie naszych ogrodów.
Zebrane informacje znacząco przyczynią się do jeszcze lepszej współpracy z Policją w zapobieganiu i zwalczaniu tych negatywnych czynów.
Zgłoszenia można przekazywać:
 1. Na adres e-mail: zarzad@gwarek.boleslawiec.pl lub admin@gwarek.boleslawiec.pl
 2. Telefonicznie (poprzez SMS) do Prezesa ROD - nr tel.  +48 723 172 691

Prezes Zarządu ROD "GWAREK"

Maciej SZMYDT

(06.12.2020)

OSTATECZNY TERMIN OPŁAT ZA DZIAŁKI W 2020 ROKU

Szanowni Działkowcy! Zarząd ROD "GWAREK" postanowił przedłużyć termin wnoszenia opłat do końca bieżącego roku.

(12.09.2020)

OPŁATY ZA DZIAŁKI W 2020 ROKU

Szanowni Działkowcy! Zarząd ROD "GWAREK" zamieścił informację w sprawie rozliczenia opłat za działki w ROD "GWAREK" w 2020 roku. 

(12.09.2020)

WALNE ZEBRANIE DZIAŁKOWCÓW NIE ODBĘDZIE SIĘ

Szanowni Działkowcy! Zarząd ROD "GWAREK" podjął decyzję o nie zwoływaniu w tym roku Walnego Zebrania Działkowców ze względu na utrzymujące się zagrożenie epidemiologiczne. 

(01.08.2020)

PO RAZ KOLEJNY APELUJEMY O PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ODPADÓW

Szanowni Działkowcy!  Jak bumerang wraca sprawa wyrzucania śmieci do naszych ogrodowych pojemników. Segregacja dla niektórych to zagadnienie nie do opanowania. Umieszczenie odpadów w odpowiednim pojemniku to zbytni wysiłek intelektualny...

(15.05.2020)

Podziękowania dla Naszego Prezydenta Miasta.

Zarząd ROD "GWAREK" w Bolesławcu składa serdeczne podziękowania dla Prezydenta Miasta Bolesławiec za wsparcie naszej wspólnoty działkowców przyłbicami ochronnymi.
Przyłbice, w ilości ok. 500 szt., zostały przekazane dla naszego ROD i przeznaczone dla wsparcia ochrony najbardziej doświadczonych działkowców, czyli w wieku 65+. Jest to piękny gest świadczący o trosce naszych włodarzy o zdrowie mieszkańców naszego pięknego miasta.
 
Jednocześnie przypominamy wszystkim działkowcom aby korzystać z ogrodów w sposób rozsądny, przestrzegając wszelkich zaleceń i ograniczeń dla zahamowania rozprzestrzeniania się groźnego wirusa.

(07.05.2020)

ZARZĄD ROD APELUJE O PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ODPADÓW

Szanowni Działkowcy! Zarząd ROD "GWAREK" w Bolesławcu apeluje o przestrzeganie przepisów dotyczących segregacji odpadów. Od dawna nie można się doprosić o porządek przy pojemnikach na odpady, ale to co dzieje się ostatnimi czasy przekracza wszelkie granice...

(06.05.2020)

OPŁATY ZA 2020 ROK

Szanowni Działkowcy! Zarząd ROD "GWAREK" w Bolesławcu informuje, że opłaty za 2020 rok, za użytkowanie działki, należy dokonać w takiej samej wysokości jak w 2019 roku.

(07.04.2020)

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do działki w ROD - 03.04.2020

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej sprzecznymi informacjami nt prawa działkowca do przebywania na działce w ROD, Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców wydał komunikat, w którym informuje, że na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstaw dla formułowania wniosku, aby obowiązywał zakaz przebywania na działkach ROD. W szczególności wskazać należy na fakt, że działkowiec posiada tytuł prawny do indywidualnej działki. Co więcej, działkowcowi przysługuje prawo własności do naniesień i nasadzeń zlokalizowanych na tej działce. Zakaz przebywania na działce byłby zatem równoznaczny z wprowadzeniem wobec działkowca ograniczenia w korzystaniu z chronionych ustawą praw majątkowych, a nawet prawa własności. W obecnych warunkach żaden przepis prawa powszechnego nie statuuje takich ograniczeń.
Jednakże zwracając uwagę na fakt, iż obecnie każde przemieszczanie się poza miejscem zamieszkania niesie ze sobą ryzyko dla siebie oraz innych zaleca się aby przebywanie na działkach w ROD ograniczyć do niezbędnego minimum.

(03.04.2020)

Apel Krajowego Zarządu PZD w sprawie przestrzegania ograniczeń w korzystaniu z działek w ROD w czasie epidemii

W związku z obecną sytuacją, stwarzającą zagrożenie dla nas wszystkich, Krajowy Zarząd PZD zwraca się do wszystkich użytkowników działek z apelem o ograniczenie swojej działalności i stosowania się do zaleceń, które poprawią nasze bezpieczeństwo.

(24.03.2020)

WALNE ZEBRANIE DZIAŁKOWCÓW - PRZEŁOŻONE

W związku z rozwijającą się sytuacją dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, który wywołuje groźną chorobę COVID-19, Zarząd ROD „GWAREK” informuje, że
Walne Zebranie Działkowców, pierwotnie zaplanowane na 25 kwietnia 2020 r., zostaje przełożone na dalszy termin.
 
O nowym terminie, będziemy informować oddzielnym ogłoszeniem.
 
Zdrowie wszystkich nas działkowców, naszych rodzin i w ogóle całego społeczeństwa jest najcenniejsze. Dlatego należy podjąć wszelkie możliwe kroki, aby zminimalizować zagrożenie płynące ze strony groźnego wirusa.
 
Jednocześnie apelujemy do wszystkich działkowców o dużą wyrozumiałość oraz bezwarunkowe przestrzeganie i stosowanie się do nakazów i decyzji wydawanych przez władze centralne, lokalne i sanitarne. W tej wyjątkowej sytuacji wszyscy musimy wykazać się odpowiedzialnością i swoim rozsądnym zachowaniem wspomóc walkę z rozwijającą się epidemią. Nie wolno nam bagatelizować tej sytuacji - chodzi bowiem o zdrowie i życie nas wszystkich - działkowców, naszych rodzin i całego społeczeństwa.
 
Pamiętajmy: nie panikujmy, ale bądźmy czujni i rozważni.

Dzień Działkowca 2019

Dnia 28 września 2019 roku Zarząd ROD GWAREK zorganizował festyn z okazji Dnia Działkowca. Zapraczamy do zapoznania się z krótką relacją z tego wydarzenia...

(CZYTAJ DALEJ)

              Copyright © 2018 ROD "GWAREK" w Bolesławcu. All Rights Reserved

Strona prowadzona jest amatorsko przez Zarząd ROD, dlatego prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie za występujące braki i niedomagania. Dla oszczędności nie zatrudniamy żadnej profesjonalnej firmy z branży IT. Administrator strony: admin@gwarek.boleslawiec.pl