OGŁOSZENIA SEKTOR 1

(24.04.2023)

Odkręcenie wody w sektorze nr 1.

W dniu 28.04.2023 r. od godziny 14:30 zostanie przeprowadzona próba odkręcenia wody w sektorze nr 1.
Jeżeli nie będzie awarii, woda zostanie odkręcona na cały sezon.
 
Proszę zamontować wodomierze i zawory oraz sprawdzić przyłącza. Zawory pozostawić zaknięte.
 
Plombowanie liczników zostanie przeprowadzone w następujących dniach:
 • działki o numerach od 1 do 90 - w dniu 11.05.2023 r. od godziny 16:00 (czwartek);
 • działki o numerach od 91 do 150 - w dniu 12.05.2023 r. od godziny 16:30 (piątek).
Proszę aby ktoś odpowiedzalny był na działce.
 

 
Gospodarz sektora nr 1
733 327 558

(30.10.2022)

Dodatkowy odczyt wodomierzy w sektorze nr 1.

W dniu 04.11.2022 r. (piątek) od godziny 16:30 w sektorze nr 1 zostanie przeprowadzony dodatkowy odczyt wodomierzy. Działkowcy, u których nie dokonano jeszcze odczytu proszeni są o udostępnienie wodomierzy w powyższym terminie.
 
WAŻNE:
Zdemontowanie licznika może się odbyć dopiero po dokonaniu odczytu licznika przez osobę sprawdzającą.
Przypominamy, że z dniem 31.12.2022 wygasa legalizacja wodomierzy wyprodukowanych i zamontowanych w 2017 roku.
 
Gospodarz sektora nr 1
733 327 558

(21.10.2022)

Zakręcenie wody i następnie odczyt wodomierzy w sektorze nr 1.

W niu 28.10.2022 r. nastąpi zakręcenie wody w sektorze nr 1.
 
W następujących terminach odbędzie się odczyt wodomierzy w sektorze nr 1:
 • 28.10.2022 r. - od godziny 16:00 - działki o numerach od 1 do 90;
 • 29.10.2022 r. - od godziny 10:00 - 12:00 - działki o numerach od 91 do 150;.
 
WAŻNE: Zdemontowanie licznika może się odbyć dopiero po dokonaniu odczytu licznika przez gospodarza.
 
Gospodarz sektora nr 1
733 327 558

(26.04.2022)

Odkręcenie wody w sektorze nr 1.

W dniu 30.04.2022 r. o godzinie 9:00 zostanie przeprowadzona próba odkręcenia wody w sektorze nr 1.
Jeżeli nie będzie awarii, woda zostanie odkręcona na cały sezon.
 
Proszę zamontować wodomierze i zawory oraz sprawdzić przyłącza. Zawory pozostawić zaknięte.
 
Plombowanie liczników zostanie przeprowadzone w następujących dniach:
 • działki o numerach od 1 do 90 - w dniu 09.05.2022 r. od godziny 15:30 (poniedziałek);
 • działki o numerach od 91 do 150 - w dniu 10.05.2022 r. od godziny 15:30 (wtorek).
Proszę aby ktoś odpowiedzalny był na działce.
 
Uwaga: zgodnie z ostatnią uchwałą Walnego Zebrania Działkowców jeśli podczas odczytu wody na jesieni nie będzie plomby na wodomierzu albo wodomierz będzie niesprawny lub bez ważnej legalizacji, wtedy zużycie wody dla danej działki będzie ustalone na podstawie jej powierzni, stosując wzór:
[zużycie wody za 2022 r.] = [powierzcnia działki w metrach kw.] x [0,1]
(np. Jeżeli powierzchnia działki wynosi 295 m kw. to zużycie wody zostanie ustalone na 29,5 m sześciennego)
 
Gospodarz sektora nr 1
733 327 558

(17.10.2021)

Zakręcenie wody i następnie odczyt wodomierzy w sektorze nr 1.

W niu 18.10.2021 r. nastąpi zakręcenie wody w sektorze nr 1.
 
W następujących terminach odbędzie się odczyt wodomierzy w sektorze nr 1:
 • 18.10.2021 r. - od godziny 15:00
 • 22.10.2021 r. - od godziny 15:00.
 
Odczyt będzie się rozpoczynał od działki nr 1 do ostatniego numeru.
 
WAŻNE: Zdemontowanie licznika może się odbyć dopiero po dokonaniu odczytu licznika przez gospodarza.
 
Gospodarz sektora nr 1
733 327 558

(07.06.2021)

Wydawanie odcików dotyczących wysokości opłaty za działkę w 2021.

 
W dniu 12.06.2021r. (sobota) w godzinach 10.00-12.00 będę wydawał odcinki dotyczące wysokości opłat za 2021 rok za działki w sektorze nr 1. Miejsce: działka nr 70 (działka gospodarza).
 
Gospodarz sektora nr 1
733 327 558
 

 

(16.05.2021)

Plombowanie wodomierzy w sektorze nr 1. Ostateczny termin.

 
W dniu 19.05.2021r. (środa) zostanie przeprowadzone plombowanie wodomierzy w sektorze nr 1:
 • działki o numerach od 1 do 90 - od godziny 15:00
 • działki o numerach od 91 do 150 - od godziny 17:00.
 
To ogłoszenie jest skierowane do działkowców, którzy jeszcze nie mają oplombowanych swoich wodomierzy.
 
Jest to ostateczny termin plombowania wodomierzy w tym sektorze. Po tym terminie przy stwierdzeniu braku zaplombowanego wodomierza, będzie to traktowane jakby działkowiec celowo unikał plombowania wodomierza i sprawa będzie kierowana do rozstrzygnięcia przez Zarząd ROD. 
 
Gospodarz sektora nr 1
733 327 558

(28.04.2021)

Odkręcenie wody w sektorze nr 1.

W dniu 01.05.2021 r. zostanie przeprowadzona próba odkręcenia wody w sektorze nr 1.
Jeżeli nie będzie awarii, woda zostanie odkręcona na cały sezon.
 
Proszę zamontować wodomierze i zawory oraz sprawdzić przyłącza.
 
Plombowanie liczników zostanie przeprowadzone w następujących dniach:
 • działki o numerach od 1 do 90 - w dniu 05.05.2021 r. od godziny 15:00 (środa);
 • działki o numerach od 91 do 150 - w dniu 06.05.2021 r. od godziny 15:00 (czwartek).
 
Gospodarz sektora nr 1
733 327 558

(29.10.2020)

Działkowcy z sektora nr 1 proszeni o podanie stanu liczników energii elektrycznej.

Wiadomość dotyczy tylko działkowców z sektora nr 1, którzy są podłączeni do sieci energetycznej ROD GWAREK.
Uprasza się działkowców z sektora nr 1 o podawanie aktualnych wskazań liczników energii elektrycznej z działek, które są przyłączone do sieci energetycznej ROD GWAREK.
 
Dane można przekazać dwojako:
1. poprzez wysłanie wiadomość SMS do sekretarza ROD GWAREK - Pana Edwarda CZERNA na numer 534 940 093;
lub:
2. poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail zarzad@gwarek.boleslawiec.pl do Zarządu ROD GWAREK.
 
W wiadomości proszę podać: nazwisko działkowca, nr działki, wskazanie licznika energii elektrycznej.
 
Sekretarz ROD GWAREK
534 940 093

(17.10.2020)

Odczyt wodomierzy.

Zakręcenie wody w sektorze nr 1 odbyło się 16.10.2020 r..
 
Odczyt wodomierzy zostanie przeprowadzony w następującej kolejności:
 • działki o numerach od 1 do 90 - w dniu 21.10.2020 r. od godziny 16:00;
 • działki o numerach od 91 do 150 - w dniu 22.10.2020 r. od godziny 16:00.
 
Gospodarz sektora nr 1
733 327 558

(01.06.2020)

Otwieranie bramy.

 
Brama na sektorze nr 1 od strony ul. Piastów będzie otwierana w każdą sobotę od 12:00 do 16:00.
 
Gospodarz sektora nr 1
733 327 558

(01.06.2020)

Wydawanie worków na bioodpady.

 
Worki na bioodpady będą wydawane w piątki o godzinie 16:00 przy działce nr 70.
 
Gospodarz sektora nr 1
733 327 558

              Copyright © 2018 ROD "GWAREK" w Bolesławcu. All Rights Reserved

Strona prowadzona jest amatorsko przez Zarząd ROD, dlatego prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie za występujące braki i niedomagania. Dla oszczędności nie zatrudniamy żadnej profesjonalnej firmy z branży IT. Administrator strony: admin@gwarek.boleslawiec.pl