AKTY PRAWNE

Akty prawne bezpośrednio i pośrednio regulujące funkcjonowanie ROD "GWAREK" w Bolesławcu.

Najważniejsze akty prawne dla działkowca.


Statut PZD

"Statut Polskiego Związku Działkowców" jest to akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania PZD

Ustawa o ROD

Ustawa reguluje zasady zakładania, funkcjonowania i likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych, prawa i obowiązki działkowców, zasady ich zrzeszania się oraz zadania organizacji działkowców.

Regulamin ROD

Regulamin ROD jest podstawowym dokumentem obowiązującym w ogrodach działkowych. Normuje m. in. zagadnienia dotyczące funkcjonowanie ogrodu, jego zagospodarowanie, zasady użytkowania działki, a także odnosi się do kwestii porządkowych. Co więcej, dokument ten obowiązuje nie tylko działkowców, ale każdą osobę przebywającą na terenie ogrodu.

Pozostałe akty prawne dla działkowca.


Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec

Uchwała Nr VII/57/15 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 30 września 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego dnia 6 października 2015r.

              Copyright © 2018 ROD "GWAREK" w Bolesławcu. All Rights Reserved

Strona prowadzona jest amatorsko przez Zarząd ROD, dlatego prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie za występujące braki i niedomagania. Dla oszczędności nie zatrudniamy żadnej profesjonalnej firmy z branży IT. Administrator strony: admin@gwarek.boleslawiec.pl