OGŁOSZENIE
w sprawie tymczasowego postępowania z odpadami biodegradowalnymi (BIO)

Odpady komunalne z ROD GWAREK zaczną być odbierane dopiero w kwietniu, kiedy zacznie obowiązywać nowa umowa na odbiór odpadów komunalnych. Dotychczasowa wygasła z końcem listopada 2020 r.

Nie przewidywano, że w terminie od listopada 2020 do końca marca 2021 będą odbywać się tak intensywne prace generujące duże ilości odpadów.

W związku z tym, że znaczna ilość odpadów to gałęzie z przyciętych drzew owocowych, a odbiór odpadów BIO znacznie podrożał, Zarząd ROD zdecydował o interwencyjnym zakupie rozdrabniarki do gałęzi. Będą one sukcesywnie rozdrabniane. Materiał z rozdrobnienia gałęzi będzie mógł być darmowo wykorzystywany przez działkowców.

Uprasza się działkowców aby nie znosić gałęzi do przepełnionych miejsc składowania odpadów BIO. Gałęzie należy tymczasowo przetrzymać na działce.

W najbliższym czasie (oddzielnym ogłoszeniem Zarządu ROD) zostaną wskazane nowe miejsca gdzie takie gałęzie składować. Gałęzie powinny wstępnie przygotowane do rozdrabniania (grubość gałęzi do 8 cm, boczne gałęzie odcięte). Jeśli ktoś ma grubsze gałęzie niż 8 cm powinien je przed składowaniem rozciąć na tak aby były cieńsze. Wymóg ten jest podyktowany parametrami technicznymi rozdrabniacza.

Pozostałe odpady BIO (nie gałęzie) powinny być składowane w kompostownikach i również uprasza się o nie znoszenie ich do dotychczasowych miejsc składowania BIO.

Zgodnie z § 42 obowiązującego Regulaminu ROD:
  1. Działka musi być wyposażona w kompostownik.
  2. Kompostownik oraz zamknięte pojemniki z nawozami płynnymi należy umieszczać w zacienionej części działki, w miejscu mniej widocznym, w odległości co najmniej 1 m od granic działki.
  3. Działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin.


Prezes Zarządu ROD „GWAREK”

              Copyright © 2018 ROD "GWAREK" w Bolesławcu. All Rights Reserved

Strona prowadzona jest amatorsko przez Zarząd ROD, dlatego prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie za występujące braki i niedomagania. Dla oszczędności nie zatrudniamy żadnej profesjonalnej firmy z branży IT. Administrator strony: admin@gwarek.boleslawiec.pl