WZORY DOKUMENTÓW

Wzory dokumentów do wykorzystania w ROD "GWAREK" w Bolesławcu.

Wzory dokumentów

Tutaj zamieszczamy wzory dokumentów przydatne dla działkowców w naszym ROD, jakie udało nam się przygotować na podstawie różnych źródeł - przeważnie z PZD ale również różnych OZ. Wzory, dla wygody użytkowników, zostały przygotowane do wykorzystania w ROD GWAREK w Bolesławcu.

Poniżej dotychczas zebrane wzory dokumentów:

A. DLA DZIAŁKOWCÓW
 • Oświadczenie woli o chęci przystąpienia do PZD - Deklaracja członkowska. [DOC][PDF]
 • Wniosek o wyrażenie zgody na dzierżawę działkową - wersja jeśli wnioskuje jedna osoba. [DOC]
 • Wniosek o wyrażenie zgody na dzierżawę działkową - wersja jeśli wnioskują oboje małżonkowie. [DOC]
 • Wniosek osoby bliskiej o ustanowienie prawa dodziałki po zmarłym działkowcu. [DOC]
 • Umowa przeniesienia prawa do działki. [DOC]
 • Wniosek o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki. [DOC]
 • Wniosek o zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki wraz z jednoczesnym zrzeczeniem się prawa do działki oraz członkostwa w PZD. [DOC]
 • Oświadczenie o gotowości zapłaty osoby wskazanej, na rzecz której może nastąpić przeniesienie prawa do działki. [DOC]
 • Oświadczenie woli o wstąpieniu w stosunek prawny prawa do działki po zmarłym małżonku. [DOC]
 • Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy działkowej z małżonkiem działkowca. [DOC]
 • Umowa zamiany praw do działek w tym samym ROD. [DOC]
 • Wniosek o zatwierdzenie przeniesienia praw do działek w tym samym ROD. [DOC]
 • Umowa zamiany praw do działek w różnych ROD. [DOC]
 • Wniosek o zatwierdzenie przeniesienia praw do działek w różnych ROD. [DOC]
 • Powiadomienie o zmianie adresu zamieszkania lub adresu do korespondencji. [DOC]
B. DLA ZARZĄDU

Brakuje wzorów? - Pomóż nam.

Jeśli brakuje jakiegoś wzoru dokumentu, a masz propozycję takiego dokumentu, to proszę podziel się z nami swoim pomysłem (na kontakt do administratora strony - admin@gwarek.boleslawiec.pl).

              Copyright © 2018 ROD "GWAREK" w Bolesławcu. All Rights Reserved

Strona prowadzona jest amatorsko przez Zarząd ROD, dlatego prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie za występujące braki i niedomagania. Dla oszczędności nie zatrudniamy żadnej profesjonalnej firmy z branży IT. Administrator strony: admin@gwarek.boleslawiec.pl