OPŁATY

Informacje dotyczące opłat w ROD "GWAREK" w Bolesławcu
WSZELKIE OPŁATY DZIAŁKOWE PROSIMY WPŁACAĆ NA KONTO:

BNP Paribas Bank Polska S.A. ul. ASNYKA w BOLESŁAWCU
NR KONTA: 46 1750 0012 0000 0000 3087 0204

TERMIN WNOSZENIA OPŁAT DO 30 CZERWCA 2024 r.

(10.06.2024)

OPŁATY ZA DZIAŁKI ZA 2024 ROK.

Szanowni działkowcy. Opłaty za działki za 2024 rok zostały już obliczone i systematycznie trwa akcja przekazywania Wam informacji o wysokości opłat. W tej sprawie proszę śledzić ogłoszenia na swoich sektorach. Rozumiejąć, że wiele osób jest obecnie mocno zabieganych, istnieje możliwość dowiedzenia się dodatkowo o wysokości opłat poprzez naszą stronę.
Wystarczy napisać e-maila do administratora strony (admin@gwarek.boleslawiec.pl) z zapytaniem o wysokości opłaty za 2024 rok podając swoje imię i nazwisko, nr sektora i nr działki. Na przykład: "Proszę o podanie wysokości opłaty za 2024 rok: Jan Kowalski, działka nr 20, sektor nr 8"
W odpowiedzi w ciągu 48 godzin zostanie przesłana informacji o wysokości opłaty (taka sama jak na wydrukowanych i rozdawanych kwitkach dotyczących opłat.)
 
Z poważaniem
Administrator strony,
Członek Zarządu ROD "Gwarek"
Mirosław Friedek

(09.06.2022)

OPŁATY ZA DZIAŁKI ZA 2023 ROK.

Szanowni działkowcy. Opłaty za działki za 2023 rok zostały już obliczone i systematycznie trwa akcja przekazywania Wam informacji o wysokości opłat. W tej sprawie proszę śledzić ogłoszenia na swoich sektorach. Niemniej jednak, rozumiejąć że wiele osób jest obecnie mocno zabieganych, istnieje możliwość dowiedzenia się o wysokości opłat poprzez naszą stronę.
Wystarczy napisać e-maila do administratora strony (admin@gwarek.boleslawiec.pl) z zapytaniem o wysokości opłaty za 2023 rok podając swoje imię i nazwisko, nr sektora i nr działki. Na przykład: "Proszę o podanie wysokości opłaty za 2023 rok: Jan Kowalski, działka nr 20, sektor nr 8"
W odpowiedzi w ciągu 48 godzin zostanie przesłana informacji o wysokości opłaty (taka sama jak na wydrukowanych i rozdawanych kwitkach dotyczących opłat.)
 
Z poważaniem
Administrator strony,
Członek Zarządu ROD "Gwarek"
Mirosław Friedek

(18.01.2023)

Wzrosło "wpisowe"

Opłata ogrodowa dla nowych działkowców, określona przez Okręgowy Zarząd PZD, wynikająca z § 147 ust 1 pkt 2 Statutu PZD (dawniej wpisowe) z dniem 01.01.2023 r. wzrosła do wysokości 300 zł.
Opłata przeznaczona jest na Fundusz Oświatowy, w tym pokrycie kosztu zaopatrzenia nowego działkowca w 12 kolejnych numerów miesięcznika „działkowiec".

Zarząd ROD "Gwarek"

(21.05.2022)

OPŁATY ZA DZIAŁKI ZA 2022 ROK.

Szanowni działkowcy. Opłaty za działki za 2022 rok zostały już obliczone i systematycznie trwa akcja przekazywania Wam informacji o wysokości opłat. W tej sprawie proszę śledzić ogłoszenia na swoich sektorach. Niemniej jednak, rozumiejąć że wiele osób jest obecnie mocno zabieganych, istnieje możliwość dowiedzenia się o wysokości opłat poprzez naszą stronę.
Wystarczy napisać e-maila do administratora strony (admin@gwarek.boleslawiec.pl) z zapytaniem o wysokości opłaty za 2022 rok podając swoje imię i nazwisko, nr sektora i nr działki. Na przykład: "Proszę o podanie wysokości opłaty za 2022 rok: Jan Kowalski, działka nr 20, sektor nr 8"
W odpowiedzi w ciągu 48 godzin zostanie przesłana informacji o wysokości opłaty (taka sama jak na wydrukowanych i rozdawanych kwitkach dotyczących opłat.)
 
Z poważaniem
Administrator strony,
Członek Zarządu ROD "Gwarek"
Mirosław Friedek

(27.06.2021)

Ogłoszenie w sprawie dokonywania opłat w banku.

Szanowni działkowcy. Przypominamy, że dokonując opłat w banku, wpłacający obowiązkowo musi posiadać:
1.   dowód osobisty
2.   wypełniony druk do dokonania wpłaty

Bez dowodu osobistego nie można dokonać wpłaty w banku.

Zarząd ROD "Gwarek"

(27.06.2021)

Ogłoszenie w sprawie odcinków opłat za 2021 rok.

Szanowni działkowcy. Odcinki opłat za 2021 rok można odbierać w świetlicy ogrodowej codzienni w godzinach 18.00 - 20.00 w dniach 25.06 do 30.06.2021.
Lub mailowo przez naszą stronę internetową - szczegóły w ogłoszeniu poniżej (OPŁATY ZA DZIAŁKI ZA 2021 ROK).

Zarząd ROD "Gwarek"

(30.05.2021)

OPŁATY ZA DZIAŁKI ZA 2021 ROK.

Szanowni działkowcy. Opłaty za działki za 2021 rok zostały już obliczone i systematycznie trwa akcja przekazywania Wam informacji o wysokości opłat. W tej sprawie proszę śledzić ogłoszenia na swoich sektorach. Niemniej jednak, rozumiejąć że wiele osób jest obecnie mocno zabieganych, istnieje możliwość dowiedzenia się o wysokości opłat poprzez naszą stronę.
Wystarczy napisać e-maila do administratora strony (admin@gwarek.boleslawiec.pl) zapytanie o wysokości opłaty za 2021 rok podając swoje imię i nazwisko, nr sektora i nr działki. Na przykład: "Proszę o podanie wysokości opłaty za 2021 rok: Jan Kowalski, działka nr 20, sektor nr 8"
W odpowiedzi w ciągu 48 godzin zostanie przesłana informacji o wysokości opłaty (taka sama jak na wydrukowanych i rozdawanych kwitkach dotyczących opłat.)
 
Z poważaniem
Administrator strony,
Członek Zarządu ROD "Gwarek"
Mirosław Friedek

(21.04.2021)

ZMIANA WYSOKOŚCI TZW. OPŁATY INWESTYCYJNEJ

 
Zarząd ROD "GWAREK"  w Bolesławcu informuje, że z dniem 01.05.2021 r. wzrasta wysokość opłaty tzw. opłaty inwestycyjnej do wysokości 400 zł.
 
Zgodnie z § 147 ust. 1 pkt 1 Statutu Polskiego Związku Działkowców tzw. "opłata inwestycyjna" jest to podwyższenie opłaty ogrodowej jaką w roku nabycia prawa do działki działkowiec uiszcza na pokrycie wydatków,  w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD w częściach przypadających na jego działkę.

(01.03.2021)

OSTATNI TERMIN OPŁAT ZA DZIAŁKI W 2020 ROKU

Szanowni Działkowcy!
Zarząd ROD „Gwarek” w Bolesławcu po raz ostatni przypomina o uregulowaniu opłat za 2020 rok!
 
Ostateczny termin wpłacania opłat to 12.03.2021 rok. Po tym terminie do działkowców z nieuregulowanymi opłatami za 2020 rok będą kierowane pisemne wezwania do zapłaty, co będzie generowało dodatkowe zobowiązania dla tych działkowców.
 
Zgodnie z Art. 36. ust. 3 pkt 2. Ustawy o ROD zaleganie z opłatami ogrodowymi stanowi podstawę do wypowiedzenia prawa do działki.
 

Aktualny stan opłat można sprawdzić:
  1. pisząc zapytanie na adresy e-mail: zarzad@gwarek.boleslawiec.pl lub admin@gwarek.boleslawiec.pl
lub
  2. dzwoniąc (pisząc SMS) pod następujące numery telefonów:

 • 515 453 680 - skarbnik ROD
 • 534 940 093 - sekretarz ROD
 • 791 390 789 - członek zarządu ROD
 
Zarząd ROD "GWAREK" ma nadzieję, że wszyscy działkowcy zdołają uregulować swoje zobowiązania we wskazanym terminie.

(06.12.2020)

OSTATECZNY TERMIN OPŁAT ZA DZIAŁKI W 2020 ROKU

Szanowni Działkowcy!
W związku z faktem, iż wciąż znaczna grupa działkowców zalega z opłatami za działki w 2020 r., Zarząd ROD "GWAREK" postanowił przedłużyć termin wnoszenia opłat do końca bieżącego roku.
 
W styczniu 2021 r. do wszystkich działkowców, którzy nadal będą zalegać z opłatami zostaną na ich koszt wysłane wezwania do zapłaty.
 
Obecny rok spowodował wiele utrudnień w naszym życiu, również w zakresie funkcjonowania ogrodów. Dlatego Zarząd ROD "GWAREK" postanowił przedłużyć termin wnoszenia opłat w tym roku. 
 
Jeśli ktoś z działkowców będzie potrzebował dodatkowej informacji lub wyjaśnień w zakresie opłat, prosimy o skontaktowanie się drogą elektroniczną na adres mailowy Zarządu ROD "GWAREK" - zarzad@gwarek.boleslawiec.pl.
 
Zarząd ROD "GWAREK" ma nadzieję, że wszyscy działkowcy zdołają uregulować swoje zobowiązania do końca bieżącego roku.

(12.09.2020)

OPŁATY ZA DZIAŁKI W 2020 ROKU

Szanowni Działkowcy!
Obecny rok jest wyjątkowy ze względu na wydarzenia związane z sytuacją epidemiologiczną. Malutki wirus wywołujący chorobę nazwaną COVID-19 zaburzył nasze codzienne funkcjonowanie - również te związane z działalnością ogrodów.
 
Zgodnie z wcześniejszą informacją Zarząd ROD "GWAREK" zdecydował, aby do czasu z zwołania Walnego Zebrania Działkowców, dokonywać opłat za działki w tej samej kwocie jak to było w roku poprzednim, a więc 2019.Decyzja ta była spowodowana koniecznością utrzymania płynności finansowej ogrodów (wirus nie zahamował zobowiązań finansowych ogrodów).
Następnie po posiedzeniu Walnego Zebrania Działkowców miały być ustalone ostateczne opłaty za działki i miała być podana informacja w sprawie rozliczenia opłat tzn. "która działka" ma do uzupełnienia opłaty, a która zapłaciła za dużo.
Niestety, ze względu na fakt, iż nadal istnieje duże ryzyko organizowania zebrań, Zarząd ROD "GWAREK" zdecydował o nie zwoływaniu w tym roku Walnego Zebrania Działkowców (informacja w ogłoszeniach zarządu) przy jednoczesnym zachowaniu wysokości stawek opłat jak w były uchwalone w 2019 roku.
zamieścił informację w sprawie rozliczenia opłat za działki w ROD "GWAREK" w 2020 roku. Dla wyjaśnienia, tylko te stawki, które uchwala Walne Zebranie Działkowców nie uległy zmianie (np. opłata ogrodowa), natomiast stawki opłat za media uległy zmianie na podstawie decyzji dostawców mediów (np. obliczona stawka za 1 metr sześcienny zużytej wody w ROD "GWAREK" wynosi 3,82 zł).
Aby uregulować sprawę opłat działkowych w 2020 roku, zamieszczamy poniżej tabelę z informacją aktualnego stanu rozliczenia opłat ze stanem na 31 sierpnia 2020 roku. W tej tabeli znajdują się numery działek oraz wartośći ile pozostało do dopłaty za działkę (NIEDOPŁATA) lub ile zostało zapłacone więcej niż należało (NADPŁATA). Są nieliczne działki, gdzie opłata za 2020 rok została już rozliczona (ROZLICZONE).
 
Pozostaje sprawa nierozstrzygnięta w zakresie powstałych NADPŁAT. Otóż, Zarząd ROD "GWAREK" nie dysponuje bazą kont bankowych działkowców, oraz nie zna woli działkowców co robić z nadpłaconymi pieniędzmi.  Dlatego Zarząd ROD "Gwarek" przyjął zasadę że wszystkie nadpłaty są przepisane na zmniejszenie opłąt w następnym roku. Jeśli któryś z działkowców wyraża wolę aby nadpłacone pieniądze zwrócić mu na konto, proszony jest o złożenie takiego wniosku do Zarządu ROD "GWAREK". Wzór takiego wniosku zamieszczamy tutaj ( forma MS WORD, forma PDF). Wypełniony i podpisany wniosek można przesłać drogą elektroniczną do Zarządu ROD na adres - zarzad@gwarek.boleslawiec.pl (preferowane) lub tradycyjną pocztą na adres korespondencyjny.
 
Ponadto informujemy, że gospodarze poszczególnych sektorów otrzymali wykazy z wyszczególnieniem wysokoći opłat za działki (tzw. "kwitki z opłatami"). Wykazy, które mają gospodzrze były drukowane 12.08.2020 roku ze stanem na ten dzień, więc jeśli ktoś dokonał wpłaty po 12.08.2020 wielkość nadpłaty/niedopłaty na tym kwitku będzie nieprawdziwa.
 
Na zakończenie, prosimy o zrozumienie, że w tym roku  prowadzenie ewidencji opłat za działki jest niebywale pracochłonnym przedsięwzięciem biorąc pod uwagę wielkość naszych ogrodów (ponad 700 działek). Jeśli ktoś z działkowców będzie potrzebował dodatkowej informacji lub wyjaśnień prosimy o skontaktowanie się drogą elektroniczną na adres mailowy Zarządu ROD "GWAREK" - zarzad@gwarek.boleslawiec.pl.
 
Ostateczny termin rozliczenia opłat za 2020 rok upływa 17.10.2020 roku. Po tym terminie wszelkie zaległości w opłatach będą traktowane jako zadłużenie.
 

OPŁATY ZA 2020 ROK (06.05.2020 r.)

Szanowni Działkowcy!

Zarząd ROD "GWAREK" w Bolesławcu informuje, że opłaty za 2020 rok, za użytkowanie działki, należy dokonać w takiej samej wysokości jak w 2019 roku.

Rok 2020 jest wyjątkowy ze względu na uciążliwości wywołane obecną epidemią COVID-19. W związku z tym dotychczas nie udało się przeprowadzić Walnego Zebrania Działkowców, na którym podejmuje się ważne uchwały, w tym dotyczącą opłat na dany rok. Niestety, nikt nie zdjął z Zarządu obowiązku opłacania bieżących rachunków za funkcjonowanie ogrodów. Dlatego Polski Związek Działkowców (uchwałą nr 44/2020), do czasu zniesienia ograniczeń, upoważnił Zarządy ROD do pobierania zaliczek na opłaty ogrodowe w wysokości uchwalonej w 2019 roku. Po przeprowadzeniu skutecznych Walnych Zebrań Działkowców, zostanie dokonnane rozliczenie z działkowcami według faktycznych stanów.

Podsumowując, opłaty w 2020 roku należy dokonać w następujący sposób:
 1. Dokonać takiej samej opłaty jak w 2019 roku na konto podane powyżej.
 2. Po przeprowadzeniu Walnego Zebrania Działkowców i zatwierdzeniu wysokości opłat, każdy z działkowców otrzyma informację dotyczącą:
  • faktycznej wysokości opłat za 2020 rok;
  • wysokości nadpłaty lub niedopłaty;
  • terminie uzupełnienia opłat (jeśli wystąpiła niedopłata) lub sposobie zwrotu w przypadku nadpłaty.

WYJAŚNIENIE OPŁATY WODNEJ (20.06.2019 r.)

W związku z licznymi zapytaniami odnośnie opłaty wodnej (jednego ze składników opłaty ogrodowej) poniżej zamieszczam wyjaśnienie w jaki sposób naliczana jest opłata wodna w naszych Rodzinnych Ogrodach Działkowych wraz z przykładem.

              Copyright © 2018 ROD "GWAREK" w Bolesławcu. All Rights Reserved

Strona prowadzona jest amatorsko przez Zarząd ROD, dlatego prosimy o wyrozumiałość i zrozumienie za występujące braki i niedomagania. Dla oszczędności nie zatrudniamy żadnej profesjonalnej firmy z branży IT. Administrator strony: admin@gwarek.boleslawiec.pl